fbpx
BCP là gì? Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

Kế hoạch kinh doanh liên tục là một hoạt động vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp chuẩn bị, phòng ngừa và xử lý các tình huống khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại và giữ cho doanh nghiệp hoạt động liên tục. 

BCP là gì? Tầm quan trọng của BCP với doanh nghiệp 

BCP là viết tắt của “Business Continuity Planning” (Kế hoạch Bảo đảm Liên tục Kinh doanh). Đó là quá trình xây dựng và áp dụng chiến lược, quy trình và các kỹ thuật để giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn, chẳng hạn như thiên tai, sự cố an ninh, hoặc sự cố công nghệ. Mục tiêu của BCP là đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, duy trì sản xuất và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, dù xảy ra bất cứ sự cố nào.

BCP là gì? Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

BCP có tầm quan trọng rất lớn cho doanh nghiệp, bởi nó giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn. Một trong những lý do tầm quan trọng của BCP là:

 • Giảm thiểu thiệt hại kinh tế: BCP giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố, giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp và khách hàng.
 • Giữ uy tín và tin cậy: BCP giúp doanh nghiệp tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng, giữ uy tín và tin cậy của khách hàng với doanh nghiệp.
 • Giảm rủi ro: BCP giúp doanh nghiệp xác định và đề xuất các giải pháp để giảm rủi ro xảy ra sự cố.
 • Tăng hiệu quả hoạt động: BCP giúp doanh nghiệp có kế hoạch để tiếp tục hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Bí quyết phân tích công việc để gia tăng hiệu quả quản lý nguồn lực

Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

BCP là gì? Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ có đặc điểm khác nhau nên có thể sẽ cần có chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh khác nhau.Tuy nhiên, có một số bước chính mà doanh nghiệp cần phải thực hiện:

Bước 1: Xác định mục tiêu và phạm vi BCP: Định rõ mục tiêu và phạm vi của kế hoạch BCP, bao gồm các hoạt động và dịch vụ cần được bảo đảm liên tục.

Bước 2: Phân tích rủi ro: Phân tích các rủi ro có thể gây hại cho doanh nghiệp, bao gồm cả những rủi ro từ nội bộ và ngoại bộ.

Bước 3: Xác định các giải pháp: Xác định các giải pháp để giảm thiểu hoặc tránh rủi ro được phân tích trong bước 2.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch BCP với các giải pháp đã được xác định và các quy trình liên quan.

Bước 5: Thực hiện và kiểm tra: Thực hiện và kiểm tra kế hoạch BCP để đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả và cập nhật kế hoạch BCP khi cần thiết.

Bước 6: Tạo nguồn lực: Tạo nguồn lực và tài nguyên cần thiết để thực hiện kế hoạch BCP, bao gồm cả người chịu trách nhiệm, tài nguyên và thiết bị.

Bước 7: Đào tạo và thông báo: Đào tạo nhân viên về kế hoạch BCP và thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về kế hoạch BCP.

Bước 8: Liên tục quản lý và cập nhật: Liên tục quản lý và cập nhật kế hoạch BCP để đảm bảo rằng nó luôn được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

Lưu ý rằng BCP cần được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của nó. Các doanh nghiệp cũng cần nắm rõ các quy định và yêu cầu của các tổ chức quản lý và kiểm soát liên quan đến BCP.

BCP là gì? Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của BCP đó là:

 • Sự chuẩn bị trước: Có một kế hoạch BCP cập nhật và chuẩn bị trước sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và giảm thiểu thiệt hại.
 • Sự tích cực của quản lý: Sự hỗ trợ và tích cực của quản lý là rất quan trọng để thành công của BCP, bởi nó giúp xác định các mục tiêu và giải pháp cho BCP.
 • Sự tham gia của tất cả các bên liên quan: Sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng và các bên thứ ba, là rất quan trọng để thành công của BCP.
 • Sự chuẩn bị và đào tạo: Đào tạo và chuẩn bị cho nhân viên về BCP là rất quan trọng để đảm bảo rằng họ có thể thực hiện kế hoạch BCP một cách hiệu quả.
 • Sự tự đánh giá và cải tiến liên tục: Sự tự đánh giá và cải tiến liên tục của BCP là rất quan trọng để đảm bảo rằng kế hoạch BCP luôn được cập nhật và hiệu quả. Điều này cũng giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho các tình huống mới và xử lý các vấn đề mới.
 • Sự tập trung vào khách hàng: Tập trung vào khách hàng là rất quan trọng để thành công của BCP, bởi nó giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố.
 • Sự hợp tác và liên kết: Hợp tác và liên kết với các bên liên quan, bao gồm các đối tác, cơ quan quản lý và các tổ chức quản lý an toàn, giúp doanh nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và giúp doanh nghiệp tổ chức hoạt động liên tục tốt hơn.

>> Xem thêm: 5+ cách quản trị nhân sự thời đại mới mà doanh nghiệp không thể thiếu

Phòng Đào tạo thuê ngoài – Giải pháp Đào tạo tổng thể cho doanh nghiệp 

Address: Tầng 3, tháp C, tòa Udic Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966272523

Email: administrator@gtalent.edu.vn

Facebook: Học Viện G-Talent