fbpx
Bí kíp để đánh giá nhu cầu đào tạo hiệu quả

Đánh giá nhu cầu đào tạo là gì?

Đánh giá nhu cầu đào tạo hay phân tích nhu cầu đào tạo (Training needs analysis) là quá trình thu thập thông tin để làm rõ nhu cầu cải thiện khả năng thực hiện công việc và xác định đào tạo liệu có phải giải pháp thiết thực.

Bí kíp để đánh giá nhu cầu đào tạo hiệu quả

Tại sao phải đánh giá nhu cầu đào tạo?

Sử dụng TNA giúp bạn xác định các lỗ hổng kỹ năng trong nhóm của mình, để bạn có thể – lấp đầy những lỗ hổng này theo cách liên kết đào tạo với các mục tiêu của bộ phận và tổ chức.

Bằng cách triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả, phù hợp, có thể cải thiện năng suất, hiệu suất và hiệu quả của nhóm, cũng như tăng cường sự gắn kết và tinh thần.

Quy trình đánh giá nhu cầu đào tạo

Bước 1: Xác định nhu cầu về kiến thức, hành vi và kỹ năng

Bước 2: Phân tích khoảng cách kỹ năng và hiệu suất.

Bước 3: Xác định nhu cầu đào tạo.

Bước 4: Ưu tiên và thiết lập thời hạn.

Download file để xem chi tiết