fbpx

  ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY

  Ưu đãi học phí khi đăng ký trước 18/12

  ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  Tổng quan khóa học

  Tìm hiểu khoá học

  Khóa học của chúng tôi sẽ giúp bạn

  Đăng ký ngay

  Nội dung đào tạo

  Module 1: Tổng quan hệ thống quản trị nhân sự hiện đại

  Xu hướng quản trị nhân sự và thực trạng QTNS trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

  Mô hình và hệ thống quản trị nhân sự hiện đại

  Tổ chức và vận hành bộ máy nhân sự hiện đại

  Khung năng lực nghề nhân sự và lộ trình phát triển nghề nhân sự

  Đăng ký ngay

  Module 2: Thiết kế tổ chức thích nghi và linh hoạt

  Phương pháp thiết kế tổ chức và xây dựng mô hình tổ chức

  Xây dựng ma trận chức năng và phân quyền của tổ chức

  Ứng dụng xây dựng chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc theo ma trận chức năng

  Đăng ký ngay

  Module 3: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng và tạo nguồn ứng viên

  Xây dựng thương hiệu tuyển dụng hiệu quả và ứng dụng triển khai trong doanh nghiệp

  Bí kíp tạo nguồn ứng viên

  Thực hành sử dụng công cụ tuyển dụng

  Kinh nghiệm triển khai áp dụng thực tế

  Đăng ký ngay

  Module 4: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

  Kiến thức căn bản về văn hóa doanh nghiệp

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Triển khai các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp

  Kinh nghiệm vận hành và ứng dụng triển khai thực tế

  Đăng ký ngay

  Module 5: Thiết kế hệ thống tiền lương và đãi ngộ đòn bẩy

  Tổng thệ hệ thống tiền lương và đãi ngộ

  Hướng dẫn xây dựng hệ thống tiền lương

  Kỹ thuật thiết kế hệ thống đãi ngộ đòn bẩy

  Đăng ký ngay

  Module 6: Quản trị hiệu quả công việc – Thúc đẩy năng suất lao động

  Hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC

  Cách thức xây dựng và triển khai KPIs hiệu quả

  Kinh nghiệm vận hành và ứng dụng triển khai thực tế

  Đăng ký ngay

  Đội ngũ giảng viên

  Cảm nhận học viên

  Ms. Huỳnh Thu Trang

  Học viên khóa 3

  Ms. Hương Lan

  Học viên khóa 3

  Ms. Thu Hiền

  Học viên khóa 1

  Ms. Huỳnh Thu Trang

  Học viên khóa 3

  Ms. Hương Lan

  Học viên khóa 3

  Ms. Thu Hiền

  Học viên khóa 1

  Hình ảnh các khóa học trước

   Nhận tư vấn khóa học

   Ưu đãi học phí khi đăng ký trước 18/12